Zajistěte si bezpečnost svých nemovitostí

Chránit si vlastní majetek sami se v poslední době stává nutností, zejména pokud vlastníte například firmu s výrobním areálem. Spoléhat se na poctivost lidí se nevyplácí. Naštěstí existují jiné cesty, prostřednictvím kterých zabezpečíte své nemovitosti a budete moci v noci v klidu spát.

ochrana majetku
ilustrační foto: centr.cz

Není nic jednoduššího, než využít služeb bezpečnostní agentury, která se právě na ochranu nemovitostí různého charakteru specializuje. Pravdou ale je, že bezpečnostních agentur zejména v poslední době, vzniklo mnoho a ne všem se dá skutečně věřit. Při jejím výběru si tak musíte pohlídat několik základních kritérií, jako jsou certifikáty, výše pojištění, nabízené služby, reference atp.

Mnoho o bezpečnostní agentuře také vypoví, když jsou ochotni své standardně nabízené služby upravit na míru vašim potřebám. Vypovídá to o tom, že si vás jako zákazníka velice váží. Bezpečnostní agentura dnes je nezbytným prvkem bezpečnostního systému. Nejčastěji se s nimi můžete setkat na různých velkých společenských akcích (festivaly, koncerty, plesy) a také na vrátnicích a v areálech různých firem. Služby, které bezpečnostní agentury poskytují, jsou skutečně velmi široké – od technické ostrahy a ochrany objektů, přes služby soukromých detektivů až po VIP security servise. Čím více konkrétní bezpečnostní agentura služeb nabízí, tím lépe.

Lídrem mezi bezpečnostními agenturami na českém trhu je agentura Centr Group. Šíří nabízených služeb jí nemůže jen tak někdo konkurovat. Navíc rovněž získala celou řadu certifikátů o kvalitě těchto služeb. Mezi základní služby bezpečností agentury Centr Group můžeme zařadit technickou ostrahu a ochranu objektů, dohledové centrum, fyzickou ostrahu objektů, ICT bezpečnost, převoz hotovosti a cenin, úklidovou činnost, ochranu osob a majetku atd. Chcete se dozvědět další informace? Najdete je na internetové adresehttp://www.centr.cz. Zde získáte také potřebné kontakty a případně můžete využít i kontaktní formulář.

Komentujte