Novela zákona o půjčkách: co nám přinesla?

Po dlouhých debatách vstoupil 1. prosince v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Sebou přinesl celou řadu změn, které měly pocítit poskytovatelé půjček i zákazníci. Je tomu opravdu tak?

Očekávání

Novela zákona si dávala za úkol lepší orientaci v podmínkách. Poskytovatelé mají nově povinnost podávat ucelené informace o konkrétní půjčce. Spotřebitel získal 14 denní lhůtu, při které nesmí poskytovatel svou nabídku změnit. Další podmínkou je řádná kontrola bonity žadatelů o úvěr. Zájemce, který podmínky nesplňuje, nesmí půjčku dostat. Pokud mu poskytovatel přesto peníze půjčí, bude půjčka prohlášena za neplatnou a zákazník splácí pouze jistinu.

Hypotéční banky musí rovněž své klienty informovat o konci fixačního období, a to nejpozději 3 měsíce, před jejím ukončením. Tuto povinnost banky neměly a své klienty informovaly max. 6 týdnů před ukončením fixace. Klienti tak neměli dostatek času pro výpověď smlouvy a refinancování méně výhodné hypotéky.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru očekával proředění trhu s půjčkami, kdy zůstanou jen solidní společnosti, také se očekával menší nárůst zadlužení domácnosti.

Realita

Jak je to nyní? Banky i nebankovní společnosti prošly velkým vývojem. Kontrola dlužníků přinesla poměrně náročnější administrativu. Co se týče prověřování bonity, stále můžeme na trhu najít půjčky bez registru nebo půjčky bez doložení příjmů.

Jde tak trochu o dvojsečnou zbraň. Pokud člověk s takovýmto produktem nakládá zodpovědně, je mu více ku prospěchu. Odstraňuje se tak byrokracie, zrychlují se procesy v případě půjčky bez doložení příjmu. Žadatelé, kteří mají příjem, ale nemohou ho dokladovat, jde o snadno dostupné řešení. Podobné je to u půjček bez registru.

Konec neférovým poskytovatelům?

Na nebankovní věřitele jsou nově kladeny mnohem větší nároky, do té doby byl trh prakticky neregulovatelný. Stačilo mít pouze živnostenský list. Vzhledem k podmínce, kdy poskytovatelé půjček nyní spadají pod ČNB, zpřísnily se i podmínky pro provozování této živnosti. Doposud nad nebankovními úvěry bděla pouze Česká obchodní inspekce. Nebankovní poskytovatelé musí nově splnit celou řadu podmínek:

  • středoškolské vzdělání s maturitou nebo 3-letá praxe
  • absolvování odborných zkoušek pro udělení licence
  • finanční kapitál ve výši min. 20 000 000 Kč pro společnosti, které chtějí půjčky poskytovat

Díky těmto podmínkám ukončilo svou činnost hned několik poskytovatelů nebankovních půjček. Na trhu zůstala jen řada silných subjektů, které mají doložitelnou historii. Díky tomu dochází k výraznému snížení legálně nabízených úvěrů.

Co čeká zbylé podnikatele?

Sjednat si menší půjčku je stále poměrně jednoduché. Skončila však doba lichvářů a směnek. Nově se poskytovatelem půjček může stát pouze firma, která splní výše uvedené podmínky. Podnikatele čeká poměrně velká administrativa a hlavně certifikace. Všichni, kdo poskytují či zprostředkovávají půjčky musí doložit odbornou způsobilost. Je třeba mít odbornou zkoušku u akreditované osoby. Licence je platná pouze po dobu pěti let, s možností prodloužení.

Zprostředkovatelé a poskytovatelé mají povinnost jednat čestně a transparentně a vždy obhajovat zájmy spotřebitelů. Mnohem jednodušší je také pro zákazníka splatit úvěr. Zákazník může nově úvěr kdykoliv splatit či částečně doplatit v průběhu jeho trvání. V případě, že smlouva o úvěru není sjednána písemně a chybí některé náležitosti, bude sazba činit pouze hodnotu repo sazby ČNB platné v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě porušení podmínek čekají podnikatele milionové pokuty, ale i zneplatnění smluv či minimální sazba úroku. Implementace tohoto zákona by měla přispět k tomu, aby zákazníci neupadali do dluhové pasti.

 

Komentujte